Arhiva 2016

Arhiva 2016 (32)

Citirea stalpilor pentru preotul Leu Manaila de la Scinteia

Citirea stâlpilor pentru preotul Leu Mănăilă de la Scînteia

 

Primul act ce se cuvine a fi împlinit ca urmare a trecerii la cele veşnice a vreunui creştin îl reprezintă săvârşirea unei slujbe speciale, a Stâlpilor. Această rânduială constă în citirea unor pericope evanghelice ce cuprind relatarea învăţăturilor Mântuitorului Iisus Hristos în legătură cu un punct forte al credinţei noastre: învierea trupurilor. Datorită faptului că această credinţă reprezintă temelia vieţii creştine, slujba prin care se întăresc aceste învăţături poartă denumirea "Slujba Stâlpilor".

Pericopele evanghelice rânduite a fi citite la căpătâiul celui adormit sintetizează şi cristalizează "coloana vertebrală" a credinţei noastre. Dătătoare de nădejde, aceste fragmente reunite de la toţi cei patru Evanghelişti amintesc de Învierea Domnului, de Arătările Sale mironosiţelor şi ucenicilor, cuprinzând totodată pildele Mântuitorului referitoare la credinţa în Înviere.

 Moartea reprezintă un examen dur al credinţei pe care o mărturisim, iar Stâlpii au rolul de a ne întări şi reîmprospăta realitatea acestui

fapt.

Dumnezeu să-L odihnească cu drepții pe fratele nostru Mănăilă preotul!

  [...]

Read more 0

Sfanta Liturghie slujita la Parohia Scinteia si Slujba de inmormantare a preotului Leu Manaila

Sfânta Liturghie slujită la Parohia Scînteia și Slujba de înmormântare a preotului Leu Mănăilă

Părintele Leu Mănăilă, deși se desparte astăzi de neamul său - cum spune una dintre cântările de la slujbă -, va rămâne pururea pomenit în rugăciunile înălțate în nenumărate biserici, precum și ale credincioșilor și credincioaselor, ale celor care au fost botezați, cununați, spovediți și împărtășiți de sfinția sa, cât și ale celor din neamul său de aproape și de departe, prin care de altfel va și trăi.

Acum, cel care a propovăduit solemn, în diferite împrejurări, potrivit cuvântului revelat în Scriptură, că viața pământească este doar o pregătire pentru viața eternă, plătește tributul propriilor sale propovăduiri.

Cât despre răsplata lui pentru viața ireproșabilă de aici rămâne să aflăm și, de ce nu, să ți vedem la Învierea cea de obște, când toți și toate vom părăsi giulgiurile și mormintele noastre și vom da răspunsuri potrivite pentru faptele noastre la Judecata cea de Apoi.

Și înainte ca trupul sfinției sale să fie restituit pământului din care a fost alcătuit, alăturându-se celor din neamul său, vă spun că, preoții nu mor niciodată!

Așadar, părinte, împreună cu preoții prezenți, credincioșii și credincioasele prezente la această slujbă duhovnicească, vă dorim drum bun spre Împărăția lui Dumnezeu!

  [...]

Read more 0

Primirea Icoanei Maicii Domnului de la Sihastria Voronei

Primirea Icoanei Maicii Domnului de la Sihastria Voronei 04.05.2016

Astăzi este zi de mare sărbătoare pe meleagurile noastre ialomițene. Primim cu multă bucurie în mijlocul nostru Icoana Făcătoare de Minuni a Celei ce este mai presus decât heruvimii și mai Înaltă decât serafimii. Ocrotește-ne și ne păzește pe noi păcătoșii Maica lui Dumnezeu! [...]

Read more 0

Frati crestini ai satului Iazu, in pelerinaj la Icoana Macii Domnului

Frați creștini ai satului Iazu, în pelerinaj la Icoana Maicii Domnului, adusă de Preasfințitul Părinte Vincențiu spre cinstirea credincioșilor, de la Mănăstirea Sihăstria Voronei la Mănăstirea din Slobozia. După rugăciunea de călătorie citită de preot în Sfânta Biserică, preotul alături de pelerini, au mers spre închinare la Sfânta Icoană ce este depusă pe baldachin la  Mănăstirea Sfinții Voievozi din Slobozia. Acest fapt se datorează și Doamnei Primar Ilie Georgeta ce ne-a pus la dispoziție microbuzul școlar, drept pentru care, îi mulțumim pe această cale. Dumnezeu să audă rugăciunile noastre și să întărească pe bunul nostru păstor Vlădica Vincențiu pentru grija deosebită pe care o are față de noi! [...]

Read more 0

1.Demolare gard vechi

Demolare gard vechi

Am început continuarea Proiectului de reconstrucție a gardului ce încojoară Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Iazu. Cu ajutorul Domnului Jan Răceanu ce ne-a pus la dispoziție un buldoexcavator, am demolat gardul confecționat din plăci de beton în partea de nord a sfântului locaș, pe o lungime de 45 ml.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute și să ne întărească în perioada ce va urma!

  [...]

Read more 0