Istoric

Biserica Sfântul Ierarh Nicolae - Iazu

 

Biserica Sfântul Ierarh Nicolae - Iazu
Hram: Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Ioan Botezătorul
Protopopiatul: Slobozia
Adresa: sat Iazu, com Scânteia, Judeţul Ialomiţa
Preot paroh: Marcel-Mihail Neacşu                                                                                               

Satul Iazu se află aşezat în partea de Nord a judeţului Ialomiţa, la 20 km de oraşul Slobozia, reşedinţă de judeţ. Construcţii de biserici anterioare actualei biserici, n-au existat. Din datele culese de la bătrânii satului, biserica din Iazu a fost construită din materialele unei biserici vechi aflată în oraşul Slobozia, zidită de Matei Basarab în amintirea ostaşilor căzuţi în luptele date cu turcii în apropierea oraşului Slobozia.
Această biserică a fost închinată Mănăstirii Dochiaru de la Muntele Athos împreună cu moşia Lata Sărata ce se întindea din Slobozia până la Iazu. În anul 1843, Stareţul Mânăstirii Slobozia şi administratorul moşiei Lata Sărata, Arhimandritul Gavril Slobozeanu, a zidit în jurul bisericii ctitorită de Matei Basarab, actuala biserică monahală din Slobozia, ca apoi, dărâmată fiind vechea biserică monahală, să fie zidită la Iazu pe moşia Lata Sărata devenind tot el, Gavril Slobozeanu, ctitorul acestei biserici.     
Din pisaniile bisericii aflăm următoarele informaţii:                                                                                                    

 


ACEST SFÂNT LOCAŞ S-A RIDICAT DIN TEMELIE ÎNTRU SLAVA SFINTEI TROIŢE ŞI ÎNTRU POMENIREA SFÂNTULUI PROROC IOAN BOTEZĂTORUL ŞI A SFÂNTULUI IERARH NICOLAE PRIN TOAT

Ă CHELTUIALA ŞI OSÂNDIREA A TOATĂ UNGO-VLAHIA KIR NEOFIT 1845 OCT. 27.

ÎN ANII 1960-1962, S-AU FĂCUT LUCRĂRI ÎNLOCUIREA TENCUIELILOR ŞUBREDE ŞI IGRASIOASE DE PE PEREŢI, S-A RESTAURAT VECHEA PICTURĂ DE PE BOLŢI, IAR PEREŢII AU FOST IMPODOBIŢI CU PICTURĂ NOUĂ, ÎN TIMPUL DE RODNICĂ ARHIPĂSTORIRE A P.F. PĂRINTE JUSTINIAN, PATRIARHUL ROMÂNIEI, IAR ÎN ANUL 1975 S-A SPĂLAT ŞI RESTAURAT ÎNTREAGA PICTURĂ.
TOATE LUCRĂRILE S-AU FĂCUT PRIN CONTRIBUŢIILE BENEVOLE ALE BUNILOR CREŞTINI DIN PAROHIE CU ÎNDEMNUL ŞI OSTENEALA PREOTULUI PAROH DUMITRU PETCU, AJUTAT DE EPITROPI ŞI MEMBRII CONSILIULUI PAROHIAL.    ACEASTĂ SFÂNTĂ BISERICĂ CU HRAMUL SFÂNTUL IERARH NICOLAE A FOST RIDICATĂ DE ARHIMANDRITUL GAVRIL SLOBOZAEANU DIN SMIRNA, ÎN ANUL 1845, ÎN TIMPUL MITROPOLITULUI NEOFIT ŞI A DOMNULUI GHEORGHE DIMITRIE BIBESCU. ÎN ANUL 1962 S-A SPĂLAT ŞI RESTAURAT VECHEA PICTURĂ DE PE BOLTĂ, IAR PEREŢII TENCUIŢI S-AU PICTAT DIN NOU DE PICTORII CONSTANTIN BLÂNDREA ŞI ANDREI VLĂDUŢ. ÎN ANUL 1975 ÎN TIMPUL PF PĂRINTE PATRIARH, JUTINIAN CU OSÂRDIA PREOTULUI PAROH DUMITRU PETCU. S-A RESTAURAT PICTURA DE PICTORUL ANDREI VLĂDUŢ ÎN ANUL 1991, ÎN ZILELE PF. PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST, CU OSTENEALA PREOTULUI PAROH NEACŞU CONSTANTIN ŞI A ENORIAŞILOR AU FOST TERMINATE LUCRĂRILE DE CONSTRUIRE A CLOPOTNIŢEI, ACOPERIREA BISERICII CU FIER, SUBZIDIREA ŞI ZIDUL ÎN EXTRERIOR CU TERASIT. PICTURA S-A RESTAURAT TOT DE PICTORUL ANDREI VLĂDUŢ DIN BUCUREŞTI. SLUJBA DE RESFINŢIRE A SFÂNTULUI LĂCAŞ S-A OFICIAT LA DATA DE 5 SEPT 1991 DE PREASFINŢITUL EPISCOP ROMAN IALOMIŢEANUL, ÎN FRUNTEA UNUI SOBOR DE PREOŢI. TOT SUB PĂSTORIREA PREOTULUI PAROH NEACŞU CONSTANTIN S-AU MAI FĂCUT: CLOPOTNIŢA ÎN 1989, CONSOLIDAREA SFÂNTULUI LĂCAŞ ÎN 2002-2003 ŞI RESTAURAREA PICTURII ÎN 2004 DE PICTORII RANGHEŢ ELENA ŞI TRAIAN. A FOST SFINŢITĂ DE PS EPISCOP DAMASCHIN, CU UN SOBOR DE PREOŢI LA DATA DE 6 SEPT 2004.

Biserica are formă de navă, fiind formată din tindă, pronaos, naos şi altar. Tinda are formă dreptunghiulară, luminată prin şase ferestre, fiind ataşată ulterior lăcaşului de cult. Pronaosul este străjuit de patru stâlpi încastraţi în pereţi, ce străjuiesc singura cupolă închisă a bisericii.
În biserică se păstrează ca obiecte de valoare, un policandru de alamă cu 6 braţe donat de Arhimandritul Gavril Slobozeanu în anul 1845.    Biserica este ridicată pe un teren de 3000 mp, fiind încadrată pe două părţi de străzi la Nord şi la Vest, la Est locuitorii Tudor Crăciun şi Mircioi Gheorghe, iar la Miazăzi Neacşu Maria. În interiorul curţii s-a amenajat, prin purtarea de grija a Pc. Pr. Neacşu Marcel-Mihail un spaţiu de relaxare şi recreere în central căruia se află monumentul veşnicului de pomenire Pc. Pr. Neacşu Constantin.
Pe data de 18 Aprilie 2010, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu, înconjurat de un sobor de preoţi consilieri şi diaconi, a săvârşit slujba de sfinţire a Prestolului (Sfânta Masă) şi Sfânta Liturghie arhierească unde preot paroh este preacucernicul părinte consilier auditor Neacşu Marcel Mihail conferindu-i acestuia rangul de iconom stavrofor pentru implicarea în lucrarea pastorală, cât şi pentru rodnica activitate de la Centrul Eparhial.


 5686,    23  Mai  2020 ,   Istoric

Lasă un comentariu