Raport activitate 2012

Raport activitate

 EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR

PROTOPOPIATUL SLOBOZIA

PAROHIA IAZU

Nr. 3 Data 22.01.2013

 

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru anul 2012

 

 

        Parohia IAZU, cu hramul Sf.Ier.Nicolae, categoria 1, având un nr. de225familii şi 126 văduvi.

 

        Preotul paroh Neacşu Marcel - Mihaileste născut la data de 11.06.1971în localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa, având domiciliul stabil în localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa, studii Superioareavând 4ani vechime în preoţie, gradul Definitiv; distincţii Iconom Stavrofor, Crucea Sloboziei.

        La parohie funcţionează şi personal neclerical angajat (Dascăl Eftimie Nicolae, vechimea în acest post peste 10 ani, programul de lucru săptămânal,  îşi îndeplineşte sarcinile asumate în fişa postului etc.)

 

 

I.           DIN PUNCT DE VEDERE ADMINISTRATIV – BISERICESC

 

1.           Activitatea pastorală în rândul credincioşilor:frecvenţă 60-80 persoane la slujbă, ataşamentul enoriaşilor faţă de Biserică este foarte bun, prezenţa tineretului la slujbe în jur de 20, cântarea în comun la strane.

 

2.           Programul serviciilor religioase :

Vineri:Utrenie, Sf.Liturghie,Acatistul Maicii Domnului, Sfinţirea Aghiasmei Mici,Rugăciuni,Catehizarea Tineretului;

Sâmbata:Nunţi, Botezuri,Slujba Parastasului, Sfinţiri de Cruci etc.

Duminică:Utrenie, Sf.Liturghie, Slujba Parastasului

 

3.           Configuraţia confesională a parohiei

- nu există case de rugăciuni a sectelor sau a altor culte recunoscute de lege şi nu se doreşte înfiinţarea acestora;

- nu există în parohie persoane de altă confesiune;

- nu au fost cazuri în care persoane necunoscute să aibă acţiuni ce ţin de prozelitism sectar.

 

 

4.           Relaţia cu Consiliul Parohial:

Oridecâteori este necesar, Consiliul Parohial se întruneşte în Sfânta Biserică, iar sub conducerea preotului paroh, după Sf.Liturghie, se discută problemele înaintate  procedîndu-se la întocmirea unui proces-verbal. Consiliul Parohial este alături de Sf.Biserică şi se implică la îmfrumuseţarea Sf.Locaş;

 

5.           Starea construcţiilor şi împrejmuirilor

        Biserica are structura de rezistenţă stabilă. Prin osârdia vrednicului de pomenire PC Pr.Constantin Neacşu s-au efectuat lucrări ample de consolidare a Sfântului locaş ce au constat în subzidire din beton armat, încadrarea locaşului în 11 stâlpi de beton armat şi turnarea a trei centuri de rezistenţă.

        Prin grija noului preot paroh în anul 2012, s-au făcut ample lucrări de consolidare a casei parohiale (subzidire, cămăşuială interioară şi exterioară, lărgirea trotuarului, schimbarea tablei pe acoperiş, tencuire exterioară cu tencuială decorativă, înlocuirea tâmplăriei ferestrelor din lemn afectată de trecerea timpului cu tâmplărie PVC sistem termopan culoarea lemnului).

        Tot în anul 2012 preotul paroh ajutat de Primăria Scînteia, de oameni de bine (patroni de societăţi comerciale din judeţ), alături de Doamna Preoteasă Ecaterina-Maricela, a purces la construirea unui parc în curtea Bisericii care înconjoară monunentul funerar pentru pomenirea peste veacuri a PC PR.Neacşu Constantin, monument ridicat de soţia şi fii preotului decedat.

        Totodată, cu Binecuvântarea Presfinţitului Părinte Vincenţiu Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor şi cu concursul Domnului Neacşu Marian Deputat de Ialomiţa, a început să prindă contur Centrul Socio-Cultural „Sf.Împ.Constantin şi Elena” turnîndu-se fundaţia acestuia (sume primite de la Secretariatul de Stat pentru Culte). A avut loc o Slujbă de sfinţire a acestui aşezământ la care au participat  PC Pr.Consilier Oproiu Gabriel ca delegat al PS Vincenţiu, PC Pr. Protoiereu Drăghici Dumitru, Preoţi membri a Cercului Pastoral Nr.5 din cadrul Protoieriei Slobozia. Au fost prezenţi la această minunată slujbă Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa Domnul Vasile-Silvian Ciupercă, Domnul Deputat de Ialomiţa Marian Neacşu, Domnul Senator de Ialomiţa Marian Pavel, Doamna Primar Georgeta Grigore, Domnul Viceprimar Iulian Filipoiu precum şi mulţime de parohieni.

        Deasemeni au fost renovate în cadrul Clopotniţei Cancelaria parohială precum şi Magazia de materiale unde se ţine stocul de lumânări şi colportaje.

        Pentru anul 2013 se are în vedere restaurarea picturii Sfintei Biserici, spălarea acesteia precum şi schimbarea tablei şi a Sf.Cruci de pe Clopotniţă deoarece este mâncată de rugină.

        Documentaţia Cadastrală este în desfăşurare privind intabularea dreptului de proprietate a Bisericii cu terenul aferent, a Casei parohiale cu teren aferent, a terenului agricol (10 Ha) aflat în trei locaţii.

        Cimitirul este în proprietatea Consiliului Local al Primăriei Scînteia.

 

I.           DIN PUNCT DE VEDERE CULTURAL

 

1.           Biblioteca parohială

        Se ţine Registru de evidenţă bibliotecară, cărţile existente au număr de inventariere acestea fiind puse la dispoziţia cititorilor.

 

2.           Predarea religiei în şcoală

        La Şcoala Generală Iazu se predă Religia de către preotul din localitatea Traianu acesta fiind titular la catedră. Menţionăm numărul redus al copiilor datorat îmbătrânirii satului Iazu. Astfel la şcoala Generală Iazu funcţionează clase simultane I-III şi II-IV precum şi Gradiniţă, copiii de gimnaziu fiind transportaţi zilnic la şcoala din comuna Scînteia.

        Elevii vin la Sfânta Biserică Duminica şi la Sărbători precum şi Vinerea pentru catehizare în cadrul programului „Hristos împărtăşit copiilor”

        Istoricul Parohiei se regăseşte pe SITE la adresa www.Parohiaiazu.ro

 

I.               DIN PUNCT DE VEDERE SOCIAL

        Opera caritativă a preotului şi asistenţa socială, atât a preotului cât şi a organelor parohiale

        Parohia Iazu ajută frecvent prin danii poporul nevoiaş. Astfel au fost ajutaţi cu diverse sume un copil diform (gură de lup) pentru operaţie la Viena, ajutoare de înmormântare, susţinere în cumpărarea unui aparat de oxigen necesar unei fete bolnavă de cancer la plămâni.

        De asemenea cu ocazia Sărbătorii Naşterii Domnului au fost oferite un număr de 120 cadouri, constând în dulciuri pentru copiii din sat, care au cântat colinde în jurul bradului frumos împodobit din Sf.Biserică.

        Un număr de trei familii nevoiaşe cu mulţi copii a beneficiat de pachete consistente de alimente oferite de preotul paroh pentru masa de Crăciun.

        Cutia Milei a fost deschisă, colectîndu-se sume ce au fost înregistrate în actele parohiei.

 

          Concluzii şi observaţii

        La nivelul Parohiei Iazu s-au desfăşurat slujbe religioase conforme cu calendarul creştin ortodox precum şi în fiecare Vineri din săptămână. S-a mers cu Botezul satului, s-au colectat contribuţii ale parohienilor, au fost împărtăşiţi şi spovediţi frecvent bătrânii satului la casele lor, s-a răspuns prompt solicitărilor privind săvârşirea diverselor ierurgii de către PC Pr. Paroh Neacşu Marcel-Mihail Consilier Auditor în cadrul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor ajutat de Domnul Teolog Eftimie Nicolae angajat al parohiei pe postul de Cantaret Bisericesc.

        Cu ajutorul Bunului Dumnezeu dorim ca în anul 2013 să finalizăm o parte din proiectele începute. Acestea sunt:

        -Continuarea construcţiei Centrului socio-cultural „Sf.Împ.Constantin şi Elena”;
       - Consolidarea Turlei Bisericii prin înlocuirea lemnelor e alcătuiesc structura de rezistenţă grav afectate de carii;
        - Montarea unui sistem de aerisire şi eliminare a fumului produs de lumânările ce sunt aduse jertfă în Sfânta Biserică;

        -Restaurarea Picturii Sfintei Biserici;

        -Acoperirea cu tablă nouă a Clopotniţei precum si a Sf.Cruci de pe aceasta;

        -Continuarea înfrumusetării Parcului Bisericii prin plantarea unor pomi ornamentali şi a diverse flori anuale si perene;

      -Continuarea tradiţiei împărţirii darurilor către copii, de Sărbătoarea Naşterii Domnului;

        -Ajutorarea familiilor nevoiaşe.

        Toate acestea se vor finaliza şi cu ajutorul diverşilor oameni de bine şi iubitori de frumos.

        Pe site-ul parohiei www.Parohiaiazu.ro se vor urmări îndeaproape toate aceste proiecte

           

 

PREOT PAROH,         

Neacşu Marcel Mihail


 5902,    Istoric

Lasă un comentariu