Raport activitate 2014

Raport activitate 2014 - Parohia Iazu

 Patriarhia Română

 Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

 920023 Slobozia, str. Episcopiei, nr. 2, Ialomiţa

 tel.0243231711, 0751156230, tel/fax 0243231154

 

PROTOPOPIATUL SLOBOZIA

PAROHIA IAZU

Nr. 1 Data 10.01.2015

 

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru anul 2014

 

 

            Parohia IAZU, cu hramul Sf.Ierarh Nicolae, categoria 1, având un nr. de 225 familii şi 126 văduvi conform Şematism.

            Preotul paroh Neacşu Marcel – Mihail este născut la data de 11.06.1971 în localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa, având domiciliul stabil în localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa, studii Superioare având 6 ani vechime în preoţie, gradul II; distincţii Iconom Stavrofor, Crucea Sloboziei.

Consilier cu funcţia de Auditor în cadrul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor cu Binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Vincenţiu.

 

            La parohie funcţionează şi personal neclerical angajat (Dascăl Ivancea Alin Dumitru, programul de lucru săptămânal,  îşi îndeplineşte sarcinile asumate în fişa postului etc.)

 

I. DIN PUNCT DE VEDERE ADMINISTRATIV – BISERICESC

 

1. Activitatea pastorală în rândul credincioşilor:frecvenţă 60-80 persoane la slujbă, ataşamentul enoriaşilor faţă de Biserică este foarte bun, prezenţa tineretului la slujbe în jur de 20, cântarea în comun la strane.

2. Programul serviciilor religioase :

Vineri:Utrenie, Sf.Liturghie,Acatistul Maicii Domnului, Sfinţirea Aghiasmei Mici,Rugăciuni,Catehizarea Tineretului;

Sâmbata:Nunţi, Botezuri,Slujba Parastasului, Sfinţiri de Cruci etc.

Duminică:Utrenie, Sf.Liturghie, Slujba Parastasului

3. Configuraţia confesională a parohiei

- nu există case de rugăciuni a sectelor sau a altor culte recunoscute de lege şi nu se doreşte înfiinţarea acestora;

- nu există în parohie persoane de altă confesiune;

- nu au fost cazuri în care persoane necunoscute să aibă acţiuni ce ţin de prozelitism sectar.

 

4. Relaţia cu Consiliul Parohial:

Ori de câte ori este necesar, Consiliul Parohial se întruneşte în Sfânta Biserică, iar sub conducerea preotului paroh, după Sf.Liturghie, se discută problemele înaintate  procedîndu-se la întocmirea unui proces-verbal. Consiliul Parohial este alături de Sf.Biserică şi se implică la îmfrumuseţarea Sf.Locaş;

5.Starea construcţiilor şi împrejmuirilor

            Biserica are structura de rezistenţă stabilă. Prin osârdia vrednicului de pomenire PC Pr.Constantin Neacşu s-au efectuat lucrări ample de consolidare a Sfântului locaş ce au constat în subzidire din beton armat, încadrarea locaşului în 11 stâlpi de beton armat şi turnarea a trei centuri de rezistenţă.

             Totodată, cu Binecuvântarea Presfinţitului Părinte Vincenţiu Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor şi cu concursul Domnului Neacşu Marian Deputat de Ialomiţa, s-a continuat construirea Centrului Social „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (sume primite de la Secretariatul de Stat pentru Culte).

             În anul 2014, cu Binecuvântări scrise ale Preasfinţitului Părinte Episcop Vincențiu,  la Parohia „Sf.Ierarh Nicolae” Iazu, s-au efectuat următoarele lucrări de reparaţii, după cum urmează:

             La Sfânta Biserică:

- s-a restaurat pictura Sfintei Biserici şi s-a vernisat cu ceară de albine de către Pictorul Armand Kuchta împreună cu echipa sa – lucrări efectuate şi aprobate de Comisia de Pictură Bisericească cu Binecuvântarea scrisă a Presfinţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor; slujba de resfinţire a fost oficiată de Părintele Vicar Administrativ Rafail Mâţ înconjurat de un sobor de preoţi;

- s-a restaurat Catapetesma Sfântului Lăcaş (fiind foarte afectată de carii) şi s-a împodobit cu foiţă de slagmetal;

 

            La Clopotniţă:

 

- s-a repictat Clopotniţa şi s-au înlocuit tratat şi vopsit podurile de lemn;

 

            Diverse:

- s-au întreprins diligenţe pentru  reconstrucţia parţială a gardului Bisericii

- s-a continuat construirea Centrului Social „Sf.Împăraţi Constantin şi Elena”, cu osârdia Domnului Deputat Marian Neacşu ce a militat pentru obţinerea unor fonduri substanțiale de la Secretariatul de Stat pentru Culte, ajungându-se astfel la acoperirea acestuia;

- s-a continuat amenajarea parcului din curtea bisericii plantându-se pomi ornamentali şi diverse flori anuale şi perene.

             Toate aceste lucrări s-au efectuat cu binecuvântari scrise ale Presfinţitului Părinte Vincențiu. Cheltuielile au fost acoperite din fonduri proprii(sponsorizări), iar cele efectuate pentru ridicarea Centrului social din fonduri acordate de către Secretariatul de Stat pentru Culte.

 

             Pentru anul 2015 se are în vedere:

 

-  reconstrucţia gardului ce împrejmuieşte Sfânta Biserică;

-  proiectarea unei troiţe ce va adăposti Crucea de Leac;

-  proiectarea Pridvorului Sfintei Biserici;

- continuarea construcţiei Centrului Social

-  Cimitirul este în proprietatea Consiliului Local al Primăriei Scînteia.

 

I. DIN PUNCT DE VEDERE CULTURAL

 

1. Biblioteca parohială

             Se ţine Registru de evidenţă bibliotecară, cărţile existente au număr de inventariere acestea fiind puse la dispoziţia cititorilor.

2. Predarea religiei în şcoală

            La Şcoala Generală Iazu se predă Religia de către preotul din localitatea Traianu acesta fiind titular la catedră. Menţionăm numărul redus al copiilor datorat îmbătrânirii satului Iazu. Astfel la şcoala Generală Iazu funcţionează clase simultane I-III şi II-IV precum şi Gradiniţă, copiii de gimnaziu fiind transportaţi zilnic la şcoala din comuna Scînteia.

             Elevii vin la Sfânta Biserică Duminica şi la Sărbători precum şi Vinerea pentru catehizare în cadrul programului „Hristos împărtăşit copiilor”

             Istoricul Parohiei precum şi diversele acţiuni organizate se regăsesc pe SITE la adresa www.Parohiaiazu.ro

 

I. DIN PUNCT DE VEDERE SOCIAL

 

            Opera caritativă a preotului şi asistenţa socială, atât a preotului cât şi a organelor parohiale

 Parohia Iazu ajută frecvent prin danii poporul nevoiaş ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru medicamente şi cheltuieli spitalicești.

            De asemenea cu ocazia Sărbătorii Naşterii Domnului au fost oferite un număr de 145 cadouri, constând în dulciuri pentru copiii din sat, care au cântat colinde în jurul bradului frumos împodobit din Sf.Biserică.

            Un număr de trei familii nevoiaşe cu mulţi copii a beneficiat de pachete consistente de alimente oferite de preotul paroh pentru masa de Crăciun.

             Cutia Milei a fost deschisă, colectîndu-se sume ce au fost înregistrate în actele parohiei.

 

II.DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMICO-GOSPODĂRESC

 Pentru anul 2014 :Veniturile parohiei au fost în sumă de ---------- lei iar cheltuielile în sumă de ---------- lei.

 Serviciile religioase: botezuri -, cununii -, înmormântări --

 Vânzări de lumânări pentru anul 2014 au fost de --- kg parohia avînd un stoc de --- kg.

 Resturi lumânări depuse la Protopopiat  în anul în curs, cantitatea de --kg.,

 Calendare distribuite ---foi şi --agende.

                        Concluzii şi observaţii

             La nivelul Parohiei Iazu s-au desfăşurat slujbe religioase conforme cu calendarul creştin ortodox precum şi în fiecare Vineri din săptămână. S-a mers cu Botezul satului, s-au colectat contribuţii ale parohienilor, au fost împărtăşiţi şi spovediţi frecvent bătrânii satului la casele lor, s-a răspuns prompt solicitărilor privind săvârşirea diverselor ierurgii de către PC Pr. Paroh Neacşu Marcel-Mihail Consilier Auditor în cadrul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor ajutat de Domnul Teolog Ivancea Alin Dumitru angajat al parohiei pe postul de Cântăreț Bisericesc.

             Cu ajutorul Bunului Dumnezeu dorim ca în anul 2015 să finalizăm o parte din proiectele începute. Acestea sunt:

-  reconstrucţia gardului ce împrejmuieşte Sfânta Biserică;

-  proiectarea unei troiţe ce va adăposti Crucea de Leac;

-  proiectarea Pridvorului Sfintei Biserici;

- continuarea construcţiei Centrului Social

-continuarea înfrumusetării Parcului Bisericii prin plantarea a pomi ornamentali şi a diverse flori anuale si perene;

 -amenajarea unui nou parc ce va încadra peisajistic Centrul Socio-Cultural „Sf.Împ.Constantin şi Elena”;

-construirea unei troiţe în curtea bisericii, ce va include o Cruce de Piatră la care mulți creştini vin să se roage pentru vindecări sufleteşti şi trupeşti;

-continuarea tradiţiei împărţirii darurilor către copii, de Sărbătoarea Naşterii Domnului;

-ajutorarea familiilor nevoiaşe.

            Toate acestea se vor finaliza şi cu ajutorul diverşilor oameni de bine şi iubitori de frumos.

            Pe site-ul parohiei www.Parohiaiazu.ro se vor urmării îndeaproape toate aceste proiecte

PREOT PAROH,

Neacşu Marcel Mihail


 9638,    22  Sep  2015 ,   Istoric

Lasă un comentariu